Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podbudowy i stabilizacje gruntu na potrzeby budownictwa drogowego

 

EkoBeton - stabilizacja i podbudowa gruntu

EkoBeton to mieszanka żużlowo - popiołowo - cementowa, której zastosowanie to budowa dróg oraz utwardzanie dużych powierzchni, doskonale zastępująca naturalne kruszywa drogowe.

 

 

 

Przykłady zastosowania

 • Drogi osiedlowe i dojazdowe oraz kategoria ruchu KR1.
 • Nawierzchnie do postoju pojazdów o ciężarze całkowitym do 2,5t.
 • Drogi osiedlowe i dojazdowe oraz kategoria ruchu KR2.
 • Nawierzchnie do postoju pojazdów ciężarowych.
 • Ścieżki rowerowe i chodniki.
 • Drogi gminne dla ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5t (kategoria ruchu KR1).
 • Drogi gminne dla ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5t (KR 1).
 • Ścieżki rowerowe i chodniki.
 • Pod obiekty przemysłowe i handlowe jako stabilizacja gruntu.

 

Ochrona środowiska

Do produkcji EkoBetonu wykorzystywane są UPS - uboczne produkty spalania (żużel i popioły lotne), przez co nie ma konieczności składowania odpadów na hałdach, dzięki czemu firma Polski Beton przyczynia się do odnowy środowiska naturalnego.

 

Certyfikaty

Wszystkie nasze produkty posiadają niezbędne Certyfikaty oraz są zgodne z Polską Normą PN-S-06103 „Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego” lub PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.

 

Partnerzy handlowi

Do współpracy zapraszamy:

 • firmy budowlane,
 • firmy wykonawcze,
 • projektantów,

 

Skontaktuj się z nami.

Aktualności

 
13.04.2017

Nowość w ofercie!!! Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Od kwietna br. rozszerzyliśmy ofertę naszych produktów o Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R, który jest cementem powszechnego użytku o składzie zgodnym z PN-EN 197-1 i klasie wytrzymałości 32,5 R.

Zastosowanie cementu:

 • przygotowanie cementu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa,

 • produkcja wyrobów budowlanych.

Zapraszamy do składania zamówień i zapoznania się z dokumentacją techniczną.

 

19.11.2015

Certyfikat Wiarygodności

Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform w dniu 2015-11-04 przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej naszej firmy. Miło nam poinformować, iż całościowa ocena kondycji finansowej naszej firmy, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako bardzo dobra i nasza firma zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej.

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić klikając w poniższy link:

http://www.crefo.pl/raport/przedsiebiorstwo-polski-beton-sp-z-o-o-spolka-komandytowa/krs-563690/katowice/9410421339?certId=18194#tabs-3

Wywiadownia gospodarcza Creditreform powstała w 1879 roku w Niemczech i jest obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

 

20.12.2013

Zimowe utrzymanie dróg

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy kruszywo uszorstniające stosowane do walki z lodem, śniegiem oraz gołoledzią. Materiał jest dostępny przez cały rok, posiada Opinię Techniczną IBDiM o przydatności do posypek na oblodzone powierzchnie dróg i chodników. Zapraszamy do składania zamówień!

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo tutaj.

 

14 czerwiec 2012

Nowość w ofercie!

Od czerwca br. znajdą Państwo w naszej ofercie produkty wykorzytsywane w budownictwie wodno-melioracyjnym. Obecnie posiadamy w sprzedaży spoiwo EkoBeton DSM przeznaczony m.in. do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych oraz EkoBeton MIX przeznaczony do wykonywania szczelinowych pionowych przegród przeciwfiltracyjnych, realizowanych metodą krokową lub metodą wykopu wąsko przestrzennego/szczeliny ciągłej.

Spoiwo spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT/18-2012-0055-00 wydanej przez Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach, materiał produkowany jest na Zakłądzie w Jaworznie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!