Strona głównaOfertaPodbudowa EkoBeton → Wykorzystanie popiołów lotnych w gospodarce

Wykorzystanie popiołów lotnych w gospodarce

Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest oparta głównie na węglu, a efektem ubocznym jest duża ilość odpadów paleniskowych. Stan taki wywołuje negatywne skutki w środowisku naturalnym, dlatego zagospodarowanie odpadów, szczególnie przemysłowych, zostało zaliczone do priorytetów polityki ekologicznej państwa. Różne gatunki węgla i odmiany kotłów energetycznych powodują, że popioły lotne z nich mają zróżnicowane właściwości, co ma znaczenie dla wykorzystania gospodarczego.

Badania nad właściwościami popiołów lotnych ze spalania węgli umożliwiły ich szerokie wykorzystanie w gospodarce między innymi do:

 

  • wytwarzania zestalonych zaczynów popiołów w technologii utwardzania (stabilizacji) gruntów, nasypów, zwałowisk,
  • dróg lokalnych i innych,
  • produkcji spoiw bezcementowych,
  • produkcji klinkieru portlandzkiego,
  • jako dodatku aktywnego do cementu,
  • produkcji betonu,
  • produkcji kruszyw lekkich,
  • budowy dróg,
  • wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie,
  • do podsadzki samozestalającej w górnictwie.

 

Zastosowanie popiołów w drogownictwie

Do budownictwa drogowego najlepiej nadają się popioły należące do grupy popiołów krzemianowych charakteryzujące się małą zawartością CaO (0,5-4,7%) i SO3 (0,3-2,9%). Popioły krzemianowo - glinowe z kotłów fluidalnych, dzięki znacznej zawartości wapna, znakomicie nadają się do produkcji spoiw drogowych, pozwalających na stabilizację gruntów. Wykorzystanie popiołu pozwala na znaczne obniżenie kosztu spoiwa przy uzyskiwaniu takich samych parametrów stabilizacji, jakie są uzyskiwane przy zastosowaniu czystego wapna lub cementu.

Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe mogą być wykorzystane we wszystkich warstwach konstrukcji nawierzchni od mikronielacji i nasypów przez podbudowy aż do mieszanek mineralno-asfaltowych.