Technologia

Metody wgłębnego mieszania gruntu na mokro:

 

  1. Metoda CDMM [ContinuousDeepMixingMethod] – (metoda ciągłego wgłębnego mieszania gruntu) - jest jedną z trzech metod mieszania gruntu in situ, które znalazły największe zastosowanie w uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych i zapór. Grunt rodzimy jest mieszany z zaczynem cementowo-bentonitowym za pomocą specjalistycznego organu skrawająco-mieszającego zamontowanego na podwoziu gąsienicowym – metoda równoważna do CSM i DSM.

 

  1. Metoda DSM [Deep Soil Mixing] polega na formowaniu w wale przeciwpowodziowym [ w koronie lub podłożu ] przenikających się pali, tworzących docelowo barierę przeciwfiltracyjną. Za pomocą specjalnych świdrów/mieszadeł, urabiany grunt jest mieszany z podanym zaczynem bentonitowo – cementowym, tworząc pale, które przenikając się nawzajem, tworzą docelową przesłonę.

 

  1. Metoda CSM [ Cutter Soil Mixing ] to jedna z najnowocześniejsazych technologii mieszania gruntu in situ. Polega na wprowadzeniu w grunt bębnów skrawająco-mieszających, które za pomocą specjalistycznych noży urabiają grunt i mieszają go z zainiekowanym zaczynem bentonitowo-cementowym. Dzięki temu urządzeniu powstają zachodzace na siebie panele, o długości około 2,8 m i grubości 0,5 m, tworząc nieprzerwaną przegrodę przeciwfiltracyną.

 

Wykop wąskoprzestrzenny / szczelina ciągła:

 

Metoda polega na ciągłym urabianiu i wydobywaniu gruntu na żądaną głębokość za pomocą specjalistycznego organu skrawająco-wydobywającego [frezu kubełkowego] zamontowanego na podwoziu gąsienicowym. Podczas wydobywania gruntu na zewnątrz wykopu, jest on zastępowany samotężejącym zaczynem bentonitowo-cementowym, tworząc ciągłą, czystą przesłonę bentonitowo-cementową.

 

Metoda Krokowa [Chwytakowa]

 

Przeponę wykonuje się metodą słupkową, głębiarką do ścian szczelinowych o szerokości 40÷120 cm. Wykonywana jest w sekcjach o długości 3,0 m. Odstęp pomiędzy sekcjami wynosi 2,9m. Po wykonaniu sekcji pierwotnych wykonuje się sekcje wtórne zeskrobując boki sekcji pierwotnych. Podczas głębienia grunt jest usuwany i zastępowany samotężejącą mieszaniną bentonitowo – cementową, która tworzy docelową czystą przesłonę bentonitowo – cementową. Zaczyn działa jak ciecz stabilizująca i gwarantuje utrzymanie stabilnych ścian szczeliny.

 

Informacje dotyczące wykorzystywanych technologii uzyskaliśmy dzięki uprzejmości firmy DABI S. Budny, M. Budny Spółka Jawna.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej  www.dabi.com.pl