Strona głównaSłownik → Stabilizacja (ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem)

Stabilizacja (ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem)

Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki popiołowo – żużlowo – cementowej, która po stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża. Służy do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, a jej wytrzymałość po 42 dniach twardnienia wynosi od 0,5 do 2,5 MPa zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-S-96012.

Ze względu na wykorzystanie do produkcji stabilizacji surowców wtórnych (popiół, żużel), a więc ze względu na proekologiczny charakter produktu, stabilizacje określa się również mianem: ekostabilizacja.