Strona głównaOferta → Spoiwo do przesłon przeciwfiltracyjnych

Spoiwo do przesłon przeciwfiltracyjnych

Mieszanina EkoBeton DSM oraz EkoBeton MIX jest gotowym produktem do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie wodno-melioracyjnym.

 

Zastosowanie:

  • wykonywanie ścian szczelnych oraz przesłon wodoszczelnych i przeciwfiltracyjnych,
  • zabezpieczanie  wykopów szerokoprzestrzennych,
  • zabezpieczanie składowisk odpadów niebezpiecznych, w szczególności w zakresie ograniczenia napływu zanieczyszczonych wód gruntowych, ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz wysypisk śmieci do środowiska naturalnego,
  • modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

 

Nasza oferta:
 

EkoBeton DSM

jest przeznaczony do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania gruntów DSM, CDMM, CSM.

 

EkoBeton MIX

jest przeznaczony do wykonywania szczelinowych pionowych przegród przeciwfiltracyjnych, realizowanych metodą krokową lub metodą wykopu wąsko przestrzennego/szczeliny ciągłej.

 

OPISY POSZCZEGÓLNYCH METOD ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

 

Mieszaniny na plac budowy dostarczany jest bez opakowania (luzem) przy użyciu cementowozów i pneumatycznie przepompowywany do szczelnych silosów na placu budowy.

Spoiwo spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT/18-2013-0055-01 wydanej przez Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach.