Strona głównaOferta → Spoiwa drogowe

Spoiwa drogowe

Firma Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., jest udziałowcem firmy specjalizującej się w produkcji spoiw drogowych marki SPOIMAX.

W celu zapoznania się z ofertą na spoiwa hydrauliczne zapraszamy na stronę www.spoimax.pl
 
Aprobata Techniczna IBDiM
 
Atest Higieniczny
 
Karta charakterystyki
 
Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP
 
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji archiwalny
 

 

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy:

 

Spoiwo EkoBeton W

Popiół lotny wapienny do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodny z PN EN 14227-4. Spoiwo do osuszania gruntów zawilgoconych oraz wykonywania warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypu.

 

Atest Higieniczny

Karta charakterystyki

Karta techniczna produktu

 

Spoiwo EkoBeton W jest spoiwem wykorzystywanym w procesie stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypów. W przypadku gruntów przewilgoconych zastosowanie spoiwa EkoBeton W powoduje osuszenie gruntu a także podniesienie jego wilgotności optymalnej oraz zmianę struktury gruntu, co skutkuje zmianą parametrów fizycznych gruntu umożliwiającym jego właściwe zagęszczenie a przez to uzyskanie wymaganej nośności podłoża. Prowadzony jest stały monitoring własności spoiw poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań. Spoiwo EkoBeton W dostarczane jest na plac budowy w cementonaczepach. Na placu budowy spoiwa można magazynować w silosach stalowych w taki sposób aby były one zabezpieczone przed zawilgoceniem. Na Spoiwo EkoBeton W wystawiana jest Deklaracja Zgodności zgodna z  PN-EN 14227-4:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.