Strona głównaSłownik → Podłoże drogowe

Podłoże drogowe

Grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający pod nawierzchnią drogową do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych obciążeń wynoszą 0,02 MPa.