Strona głównaOferta → Podbudowa EkoBeton

Podbudowa EkoBeton

 

 

Podbudowa EkoBeton 2,5

Podstawowe informacje:

 • mieszanka żużlowo - popiołowo - cementowa
 • wytrzymałość od 1,5 do 3 MPa

Zastosowanie:

 • Warstwa ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1-KR6
 • Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR1-KR2

 

Podbudowa EkoBeton 5,0

Podstawowe informacje:

 • mieszanka żużlowo - popiołowo - cementowa
 • wytrzymałość od 3 do 5 MPa

Zastosowanie:

 • Podbudowa zasadnicza dla kategorii ruchu KR1-KR2
 • Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR3-KR4

 

Podbudowa EkoBeton 8,0

Podstawowe informacje:

 • mieszanka żużlowo - popiołowo - cementowa
 • wytrzymałość od 5 do 8 MPa

Zastosowanie:

 • Podbudowa zasadnicza dla kategorii ruchu KR3-KR4
 • Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR5-KR6

 

 

Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu

Klasy wytrzymałości wraz ze szczegółowym zastosowaniem

Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu

Produkt

Wytrzymałość na ściskanie w MPa

Zastosowanie

Kategoria ruchu

Liczba osi obliczeniowych 100kN/pas/dobę

EkoBeton2,5

1,5 – 2,5

Warstwa ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1-KR6

KR1

Do 12

Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR1-KR2

KR2

13 – 70

EkoBeton5,0

2,5 – 5,0

Podbudowa zasadnicza dla kategorii ruchu KR1-KR2

KR3

71 – 335

Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR3-KR4

KR4

336 – 1000

EkoBeton8,0

5,0 – 8,0

Podbudowa zasadnicza dla kategorii ruchu KR3-KR4

KR5

1001 – 2000

Podbudowa pomocnicza dla kategorii ruchu KR5-KR6

KR6

Powyżej 2000