Strona głównaOfertaPodbudowa EkoBeton → Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

W skład produktów oferowanych przez EkoBeton wchodzą m.in.:

  • żużel,
  • popioły lotne.

Wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS) jako surowca do produkcji pełnowartościowego produktu, z punktu widzenia ochrony środowiska jest bardzo cenne, ponieważ pozwala zredukować ilość odpadów składowanych na hałdach. Dodatkowym atutem jest fakt, że produkty EkoBeton stanowią doskonałą alternatywę dla naturalnego kruszywa żwirowego, ograniczając ryzyko nadmiernej eksploatacji złóż surowców naturalnych.

Żużle i popioły wykorzystywane do produkcji mieszanek transportowane są w ściśle kontrolowanych, przyjaznych ekosystemowi warunkach.

Wszystkie produkty oferowane przez EkoBeton są zgodne z Polską Normą PN-S-06103 i posiadają odpowiednie certyfikaty.

 

Wykorzystanie popiołów lotnych w gospodarce- czytaj więcej.