Strona głównaOferta → Mieszanina popiołowo-żużlowa EkoBeton

Mieszanina popiołowo-żużlowa EkoBeton

Mieszanina EkoBeton jest mieszaniną popiołowo-żużlową o kontrolowanych parametrach, spełniająca wymagania dla mieszanin popiołowo-żużlowych zawartych w PN-S-02205.  Mieszanina popiołowo-żużlowa może być stosowana do budowy nasypów i wykonywania zasypek inżynierskich lub jako podsypka pod elementy betonowe. Dużą zaletą mieszaniny jest między innymi gęstość objętościowa szkieletu, która wynosi 1,00 tony/m³.

Na Mieszaninę EkoBeton wystawiana jest Deklaracja Zgodności zgodna z PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

 

Mieszanina EkoBeton może być stosowana jako kruszywo uszorstniające do usuwania śliskości zimowej nawierzchni drogowych. Materiał jest dostępny przez cały rok, posiada Opinię Techniczną IBDiM o przydatności do posypek na oblodzone powierzchnie dróg i chodników.