Strona głównaSłownik → Koleiny

Koleiny

Wzdłużne wgniecenia drogi pokrytej asfaltem, spowodowane przez ciężkie pojazdy, np. samochody cieżarowe, zespoły pojazdów. Powstają one głównie podczas upalnej pogody. Podczas opadów śniegu mogą się również tworzyć koleiny z zamarzniętego błota pośniegowego, a na drogach gruntowych również tzw. koleiny błotne.

Koleiny powstają głównie w warstwach asfaltowych na odcinkach dróg w miejscach gdzie wywoływane są zwiększone naprężenia, np. na skrzyżowaniach dróg, wzniesieniach, długich podjazdach oraz miejscach postoju ciężkich pojazdów samochodowych (parkingi, pobocza dróg), gdzie oprócz działania sił pionowych pochodzących od ciężaru pojazdów i ładunków, występują duże siły poziome. Wskutek obciążenia transportem drogowym i przenikaniu wody, warstwa podbudowy drogi uległa rozluźnieniu a następnie destrukcji, natomiast nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa drogi deformacji i popękaniu. W konsekwencji powstają koleiny i odkrycia podbudowy.

Źródło: Wikipedia