Strona głównaSłownik → Klasyfikacja kolein

Klasyfikacja kolein

Nawierzchnie dróg pod względem stanu kolein klasyfikowane są w czterech klasach wg. kryteriów określonych dla miarodajnej głębokości koleiny. Klasyfikacja stanu nawierzchni dróg krajowych klasy: A, S, GP oraz G o nawierzchni bitumicznej pod względem głębokości kolein.

Klasy kolein wg. normy SOSN:

  • A nie więcej niż 10 mm,
  • B 11 – 20 mm,
  • C 21 – 30 mm,
  • •D powyżej 30 mm.

Pomiar kolein ma charakter ciągły. Pojedyncze wartości pomiarowe są rejestrowane w równoległych przekrojach poprzecznych drogi, oddalonych od siebie nie więcej ni 5 metrów, by na tej podstawie, dla celów oceny, wyznaczyć miarodajną głębokość koleiny na odcinku 1 kilometra.

Gwarancją wieloletniej o niezmiennych parametrach jakości drogi jest przede wszystkim sposób wykorzystania odpowiedniej technologii przy stabilizacji gruntów, podbudowy i podłoży drogi oraz stosowania najwyższej jakości pokryw nawierzchni mineralno-bitumicznych.

Źródło: Wikipedia