Strona główna → Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty

Podbudowa EkoBeton:

 

Atest Higieniczny

Deklaracja zgodności EkoBeton 2,5

Deklaracja zgodności EkoBeton 5,0

Deklaracja zgodności EkoBeton 8,0

Karta techniczna produktu

Karta charakterystyki

Informacja REACH

Specyfikacja Techniczna

Pozwolenie na odzysk

 

Mieszanina popiołowo- żużlowa EkoBeton:

 

Atest PZH

Karta techniczna produktu

Karta charakterystyki

Deklaracja_zgodności-wzór

Ocena ekologiczna

IBDiM opinia techniczna

Specyfikacja Techniczna Wykonywanie nasypów z mieszanki EkoBeton

 

Spoiwo EkoBeton W:

 

Atest Higieniczny

Karta charakterystyki produktu

 

 

Spoiwa drogowe SPOIMAX:

 

Aprobata Techniczna IBDiM
 
Atest Higieniczny
 
Karta charakterystyki
 
Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP
 
Krajowy Certyfikat zgodności ZKP_archiwalny
 

Mieszaniny do przesłon przeciwfiltracyjnych EkoBeton:

 

Atest Higieniczny

Krajowa deklaracja zgodności

Aprobata Techniczna

Karta charakterystyki

 

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

 

Karta charakterystyki

Deklaracja własności użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych