Strona głównaSłownik → Beton drogowy walcowany

Beton drogowy walcowany

Jest to beton wilgotny, o składzie dobranym według punktów widzenia mechaniki gruntów, układany z reguły kombajnem drogowym, zagęszczany przez kolejne przejścia jego walca. Najważniejszą cechą jest wystarczająca zagęszczalność, wymagająca odpowiedniego składu mieszanki z optymalnie dobraną zawartością wody. W strefie anglojęzycznej beton tego rodzaju jest określany jako "Rolls Compacted Concrete (RCC)".

Zastosowanie:

  • nawierzchnie nośne przestrzeni produkcyjnych i magazynowych, dróg przemysłowych i wiejskich,
  • warstwy nośne (podbudowy) pod nawierzchnią dróg i ścieżek oraz na parkingach,
  • wypełnienia przestrzeni roboczych w wykopach (np. przy skarpach) poniżej wysoko obciążonych partii terenu, jeśli tylko można tam walcować beton,
  • beton wyrównawczy w nakładkach nawierzchniowych w drogownictwie.
Źródło: http://solidnydom.pl/cv_382_10224,beton_drogowy_walcowany.htm