Strona głównaSłownik → Asfalt

Asfalt

Materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej, o barwie od ciemnobrązowej do czarnej.

Jest on układem koloidalnym o dużej trwałości, składającym się z dwóch faz: rozproszonej (asfalteny) i rozpraszającej (oleje).

Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny.

Jest to mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych, cyklicznych oraz związków heterocyklicznych.

O jakości asfaltu decyduje jego temperatura mięknienia, ciągliwość, stopień penetracji, łamliwość. Należy do tak zwanych bitumin.

Potocznie asfaltem nazywa się również masę mineralno-asfaltową używaną do budowy nawierzchni dróg, w której asfalt używany jest jako lepiszcze wiążące kruszywa. Masa ta w polszczyźnie okresu międzywojennego nosiła nazwę smołowiec.

Definicja charakteryzująca asfalt jako lepiszcze naturalne bądź otrzymywane z ropy naftowej funkcjonuje w Polsce i USA. W krajach Europy Zachodniej termin "asphalt" oznacza mieszaninę lepiszcza z kruszywem a samo lepiszcze określane jest jako "bitum".

Źródło: Wikipedia.